İletişim Bilgileri

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı, aile içindeki ilişkilerde yaşanan sorunları çözmeye yönelik bir süreçtir. Evlilik, boşanma, ayrılık gibi dönemlerde, çocuklarla ilgili meselelerde veya bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelmede destek sağlar. "Aile danışmanlığı nedir?" sorusunun cevabı; zorlanmış ilişkiler, yaralanmış duygular, eşler veya aile üyeleri arasındaki çatışmalar, yeni hayat düzenlemeleri, çocuk bakımı, ekonomik düzenlemeler gibi konularda profesyonel rehberlik ve destek sağlama sürecidir.

Aile danışmanlığı eğitimi, özel ve devlet kurumları tarafından verilir. Bu eğitimlerde aile kavramı, gelişimi ve ülkemizdeki aile kurumu detaylı bir şekilde incelenir. Boşanma süreçlerinin nasıl yönetilebileceği üzerine eğitimler verilir ve bu eğitimler sonunda "aile danışmanlığı sertifikası" alınır. Ancak, bakanlık tarafından onaylanmamış kurumların sertifikalarının geçerliliği olmayabilir, bu nedenle eğitim alınacak kurum iyi araştırılmalıdır.

Aile danışmanlığı terapisi, aldatma, cinsel ilişki problemleri, anne-baba ve çocuk ilişkileri, boşanma süreci öncesi ve sonrasındaki psikolojik konuları içerir. Bu terapi, aile üyelerinin birbirlerini tanımalarına, içten ve açık bir dille iletişim kurmalarına olanak tanıyan rahat ve güvenli bir ortamda gerçekleşir. Danışmanlık süreci, bireysel veya aile üyeleri arasında yapılabilir, ancak genellikle ailevi konuları içerdiği için birlikte gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu sürecin süresi önceden planlanabilir veya ihtiyaçlara bağlı olarak spontane şekilde devam edebilir.